Clairvoyance

Alt starter indefra – i din krop og i dit energisystem

Clairvoyance er sammensat af to franske ord, clair og voir, som betyder ”klar” og ”se”.

En clairvoyant rådgiver kan med hjælp af sine psykiske evner indhente budskaber fra den åndelige verden.

Der kan ikke herske tvivl om at børn i en meget tidlig alder fornemmer hvad der sker omkring dem, at de har en udviklet indfølingsevne som der i mange tilfælde bliver lukket gradvis ned for. Dette sker bl.a. som følge af de påvirkninger barnet oplever under opvæksten. Det rationelle sind overtager dagsorden, og de fine og uprøvede sanser forstummer hen.

Det har jeg selv oplevet i mit liv som menneske, når jeg kigger tilbage, mange år tilbage, havde jeg faktisk clairvoyante evner i en tidlig alder. Jeg var ikke bevidst om hvordan jeg kunne anvende disse evner konstruktivt, at udvikle dem, for senere at kunne hjælpe mennesker med bl.a. clairvoyant rådgivning.

Dine åndelige vejledere hjælper gerne med bestemte livssituationer.

Min åndelige vejleder kommunikerer med klientens åndelige vejleder og giver informationerne videre til mig. Det er et tæt venskab, sådan føler jeg det, jeg har med min åndelige vejleder, og jeg ved med sikkerhed når han er tilstede. Vi har et fælles genkendelses tegn han bruger når vi skal arbejde sammen.

De informationer jeg får, handler om, hvad der er aktuelt i klientens liv lige nu. Det kan dreje sig om alt fra arbejde og familie til børn og helt personlige ting, der er brug for en afklaring om.

Clairvoyant rådgivning er gode råd og værktøjer til klienten, ikke den endelige sandhed. Man får nogle muligheder for at udvikle sig selv, man får vist vejen, men skal selv gå den!

En god clairvoyant rådgivning for mig er lig med en sund fysisk krop der lever af gode kostvaner, masser af vand, daglig motion i form af gåture i naturen.

Korrekt anvendelse af vores sind. Måden vi tænker på, vores formidling af budskaber til andre mennesker, hvordan vi reagerer på påvirkninger, og hvordan vi taler om og behandler andre mennesker. Anvender de positive egenskaber i stedet for de negative. Det fremmer magnetismen og udstrålingen.

Det understøtter vores energisystem som starter inde i kroppen med energikanalerne, sundhedsauraen, den æteriske dublet, astrallegemet, mentallegemet, kausallegemet og det monadiske.

Mennesket er unikt i sin struktur og sammensætning. Vi har det universelle i vores fysiske krop og i vores aura. Når vi træner og øver os med clairvoyant rådgivning øger vi vibrationen i vores aura, og vores budskaber til klienter bliver mere skarpe og præcise.

Clairvoyant rådgivning kan man arbejde med i rigtig mange år. Tid eksisterer ikke i universet.